Pozorně čtěte

Vážení návštěvníci, zde naleznete informace o nalezených psech a fenách pouze v případě, že se pes nebo fena nebude dát vyfotit, ať už z důvodu agresivity nebo strachu psa či feny. Veškeré nalezené psy a feny hledejte v nabídce psů.

Informace...

Kromě provozu útulku pro psy zajišťuje SMO, městská akciová společnost Orlová také mnoho dalších činností, jako jsou provoz sportovních areálů, odpadové hospodářství, výroba a rozvod tepelné energie, údržbu místních komunikací...
jSMe Orlová
© 2017 SMO, městská akciová společnost Orlová - Útulek pro psy