Nalezená zvířata
Na této stránce zveřejňujeme informace o dalších nalezených zvířatech, zejména kočkách.(podle § 1053 občanského zákoníku)
Dáváme tímto možnost vlastníkům zvířat svá ztracená zvířata znovu najít a také hledáme ochotné náhradní chovatele pro opuštěná zvířata, o která se nikdo nepřihlásí.
Vzhledem k tomu, že Město Orlová má útulek pouze pro opuštěné psy, zajištění péče pro jiná toulavá a opuštěná zvířata není vůbec snadné. Bez vaší pomoci se prostě neobejdeme! Moc proto děkujeme každému, kdo chce nový domov a veškerou péči a lásku takovému zvířeti nabídnout.
V případě, že máte o zvíře zájem, bližší informace o možnosti prohlédnout si jej nebo přímo převzít získáte v útulku na tel. čísle 596 511 606 nebo 603 282 427.
Pokud jste vlastníkem zvířete, zvíře vám předáme po prokázání vaší totožnosti a po předložení dokladu o vlastnictví (možno i fotografie z které je zřejmé, že zvíře patří vám).
Bližší informace k nálezům zvířat obecně můžete získat na Radnici v Orlové – Městě (2. posch., kanc. 305), telefonicky na č. 596 581 723, nebo elektronicky na adrese renata.olsarova@muor.cz
Kočky
Ukaž →
Jiná
Ukaž →
Kromě provozu útulku pro psy zajišťuje SMO, městská akciová společnost Orlová také mnoho dalších činností, jako jsou provoz sportovních areálů, odpadové hospodářství, výroba a rozvod tepelné energie, údržbu místních komunikací...
jSMe Orlová
© 2017 SMO, městská akciová společnost Orlová - Útulek pro psy