Pokud se Vám ztratil pes, kontaktujte co nejdříve útulek a ptejte se, zda Váš pes nebyl odchycen a umístěn do útulku. Pokud Váš pes v útulku není, můžete využít při hledání psa tuto sekci. Na e-mail: fbnn@seznam.cz zašlete fotografii hledaného psa, jeho podrobný popis a další okolnosti, které mohou vést k nalezení psa, případně také odměny a nezapomeňte na Vás kontakt. Hodně štěstí, snad se pejsci najdou.

Pokud naleznete psa či kočku, a rozhodnete se ponechat si zvíře dočasně u sebe doma než se najde majitel, můžete využít tuto sekci. Na e-mail: fbnn@seznam.cz zašlete fotografii a popis nalezence, také kontakt na Vás.

Tato sekce byla založena z důvodu častých žádostí a proseb o umístění psa do útulku tj. psa, kterého si majitelé z nejrůznějších důvodů nemohou dále nechat (alergie, žárivost na dítě, stěhování apod.). Do útulku jsou umísťováni zejména odchycení toulaví psi, kterých je bohužel často větší počet, než je samotná kapacita útulku. Proto nelze ve většině případech žádostem majitelů psa vyhovět. Snažíme se tak při hledání nových majitelů pomoci alespoň touto cestou, která se už mnohokrát osvědčila jako efektivní. Na email: fbnn@seznam.cz prosím zasílejte fotografie psa, kterého chcete darovat a Váš kontakt (telefonní číslo, případně město bydliště). Připište také informace jako plemeno, věk, povaha, snášenlivost s jinými psy, soužití s dětmi, zda je pes zvyklý na zahradě či v bytě apod. a také důvod, proč si psa již dále nemůžete ponechat. Po nalezení nového majitele pro Vašeho psa, nás nezapomeňte opět kontaktovat, abychom mohli Vaši nabídku z webu odstranit.

Zde je stránka jak postupovat když se Vám pejsek ztratí nebo naopak když pejska naleznete.
Najdete zde podrobný popis co dělat a také spousta stránek kde můžete psa inzertovat či hledat.

Facebooková stránka s informacemi

Kromě provozu útulku pro psy zajišťuje SMO, městská akciová společnost Orlová také mnoho dalších činností, jako jsou provoz sportovních areálů, odpadové hospodářství, výroba a rozvod tepelné energie, údržbu místních komunikací...
jSMe Orlová
© 2017 SMO, městská akciová společnost Orlová - Útulek pro psy